5% extra kedvezmény klubtagoknak Csatlakozz a klubhoz

11teamsports House of Clubs: Általános Szerződési Feltételek

Az 11teamsports House of Clubs (továbbiakban mint Klub) egy hűségprogram a Topforsport SRO (Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, ID: 29213291, Adószám: CZ29213291, továbbiakban, mint Topforsport) ügyfelei számára. A program átlagon felüli kedvezményeket biztosít állandó vásárlói számára az 11teamsports.hu webshopon. A vásárlók szabad akaratukból válnak a Klub tagjává, mely szándékukat regisztrációval fejezik ki, vagy bármely más, annak jogilag kifejezéséül szolgáló módón. Az 11teamsports House of Clubs: Általános Feltételek a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi.


1. 11teamsports House of Clubs tagság

Bármely természetes személy, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét tagja lehet a Klubnak és elkezdheti annak előnyeit élvezni, közvetlenül a sikeres regisztrációját követően.
 
A vásárló akkor válik az 11teamsports House of Klub tagjává, ha a hűségprogram feltételeinek megfelel ügyfélprofiljával, mely lehetővé teszi a kedvezmények felhasználását. 
A klubtagnak joga van felhasználni a kedvezményeket termékek és szolgáltatások vásárlásakor az 11teamsports.hu webshopon. A Topforsport fenntartja a jogot, hogy meghatározza azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre a Klub program vonatkozik, valamint annak szerződő feleit.


2. Hozzáférés az 11teamsports House of Clubs személyes profilhoz

A Klub tagja a www.11teamsports.hu oldalon keresztül kap hozzáférést tagságához, mely személyes profilján keresztül elérhető, ahol személyes adatai megváltoztathatóak. A bejelentkezési adatok megegyeznek az 11teamsports.hu, a Top4Running.hu, a Top4Fitness.hu, valamint a www.Top4Street.hu oldalakon.
Amennyiben a tag úgy véli, hogy adatai harmadik félhez kerültek, úgy köteles arról a Top4Sportot azonnal tájékoztatni.  A Top4Sport az elmaradt tájékoztatásból fakadó károkért csak abban az esetben felel, ha különösen hibás működése okolható a károkért.

3. 11teamsports House of Clubs tagság megszüntetése

A tagság az alábbi esetekben szűntethető meg
a/ amennyiben a tag nem valós adatokat ad meg regisztrációja során, kedvezményeit nem megfelelően használja fel, vagy ha tettei sértik az Általános Feltételeket.
b/ a tag saját kérésére,
c/ amennyiben a tag visszavonja hozzájárulását az adatainak kezelésére vonatkozóan

 
4. 11teamsports House of Clubs tagok adatainak védelme

Regisztrációjuk véglegesítésével a tagok hozzájárulnak adataik kezeléséhez mind a regisztrációs, mind a vásárlási folyamatok során. Minden ilyen adatkezelést a Topforsport saját adatbázisában végez. Ugyanitt a Klub tagja hozzájárul, hogy adatait a Top4sport az Erópai Unió 101/2000 törvénye alapján adminisztrátorként kezeli. A Topforsport jogosult az adatok elemzésére további feldolgozó felek bevonásával is, a Klub tagja pedig elfogadja, hogy ez a folyamat nem feltételezi további hozzájárulását. A Klub tagja hozzájárul adatainak korlátlan idejű felhasználásához, a megegyezés visszavonásáig, vagy a Klub működésének megszűnéséig. A megegyezés bármikor visszavonható, mely esetben az adminisztrától köteles az őrzött adatok törléséről gondoskodni.

 
5. Egyéb rendelkezések 

A Topforsport megtartja a jogot, hogy nyerteseiről videókat, fotókat publikáljon, együtt azok neveivel, egyéb pénzügyi kompenzáció nélkül, melyhez a Klub tagja hozzájárul. Egyéb juttatásra a Klub tagja jogi úton sem jogosult. A Topforsport megtartja a jogot, hogy az Általános feltételeit a jövőben módosítsa szükség esetén. Topforsport ezen módosításokról köteles tagjainak a www.11teamsports.hu oldalon keresztül beszámolni. A Topforsport megtartja a jogot, hogy a Club rendszerét megszüntesse, amennyiben az jogszerű, a megszűnés dátumáról pedig köteles a www.11teamsports.hu oldalon beszámolni.
 
Kapcsolatfelvétel: https://11teamsports.hu/pg/kapcsolat